Aktuality

Smokerlyzer i u nás

Aktuálně bylo vybavení ordinace rozšířeno o analyzátor obsahu oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu.

Zařízení je vhodné jak pro screening, tak pro odvykací terapii. Umožňuje kvantifikovat aktuální množství navázaného oxidu uhelnatého na hemoglobin jak u vyšetřovaného, tak i u plodu těhotných žen.

Zjištěné hodnoty se od 80-tých let minulého století staly zlatým standardem při pomoci s odvykáním kouření tabáku, při stanovování míry znečištění dýchaného vzduchu, při dodržování zdravého životního stylu a ověřování podmínek pro zdravý vývoj plodu v těle matky.

3. 10. 2022 Aktuality , , , ,