Aktuality

Černý kašel a záškrt

Do České republiky se bohužel vrátily nemoci, které byly dlouho považované za prakticky vymýcené. Objevil se záškrt, na který dokonce na začátku roku 2024 zemřel 82letý muž. Stal se tak první obětí tohoto onemocnění u nás od roku 1969.

Ještě větší výskyt je evidován u černého kašle. Od počátku roku 2024 již bylo zaznamenáno více než 1700 případů černého kašle. Statistiky Státního zdravotního ústavu potvrzují, že počet nemocných v porovnání s obdobím před několika lety významně narůstá. V podobné epidemiologické situaci se nácházejí i v okolní evropské státy.

Černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest způsobené bakterií Bordetella pertussis. Rozvíjí se jako běžný katar dýchacích cest, může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku, ale třeba také krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta. Záchvaty kašle někdy mohou vyvrcholit i zvracením.

Záškrt je závažné infekční onemocnění, které je vyvoláno působením ie Corynebacterium diphtheriae (příp. C. ulcerans). Postihuje výhradně člověka. Zdrojem jsou nemocné osoby nebo bacilonosiči. Infekce se šíří kapénkovým přenosem, případně nepřímým přenosem − stykem s kontaminovanými předměty. Branou vstupu se může být i poraněná kůže nebo vagína. Nejčastějším se projevuje jako angína. Začíná horečkou, slabostí a bolením v krku. Na sliznice se postupně objevují žlutavé pablány, které se mohou dále šířit dále a spolu s otokem dýchacích cest způsobit až zadušení. Pokud není včas zahájena léčba, může se toxin záškrtu dále šířit krevní cestou do srdečního svalu, do ledvinové tkáně a do nervových vláken. Pozdními následky tak mohou být srdeční arytmie, srdeční a ledvinové selhávání a obrny.

Díky plošnému očkování se některá onemocnění již vůbec nevyskytují. To ale může vyvolávat v lidech falešný pocit bezpečí a pocit, že když se onemocnění u nás aktuálně nevyskytuje, není třeba se očkovat nebo přeočkovávat. Opak je ale bohužel pravdou. Ruku v ruce s klesající proočkovaností populace tak jde narůstající riziko těchto onemocnění. Aktuálně se to ukazuje v případě černého kašle a záškrtu.

Živnou půdou pro šíření černého kašle je pokles proočkovanosti, která už v některých oblastech klesá pod 90%. Jedinou účinnou cestou, jak dalšímu šíření předejít, je prevence, která spočívá v očkování i dospělé populace. Děti v České republice jsou povinně očkovány celkem pěti dávkami vakcíny, a to až do jejich jedenáctého roku života. Toto očkování poskytuje účinnou ochranu přibližně do dvaceti let věku. V dospělosti je už povinné pouze očkování proti tetanu.

Je výhodné spojit očkování proti tetanu s očkováním proti dalším dvěma infekcím, to znamená proti černému kašli a záškrtu. To je možné v kombinované vakcíně. Tuto trojvakcínu sice nehradí zdravotní pojišťovny, všechny na ni ale přispívají. Jako velmi vhodně se toto očkování jeví pro osoby nad 60 let věku a pro těhotné ženy a členy jejich rodin, které narození potomka očekávají.

Od května 2024 je možné se v ordinaci nechat očkovat kombinovanou vakcínou Adacel, která poskytuje ochranu proti černému kašli, záškrtu a tetanu po dobu přibližně pěti let. Očkování není plošně hrazeno zdravotními pojišťovnami, ale je možné na základě vydaného pokladního dokladu za takto uhrazené služby požádat o proplacení příspěvků na pobočce Vaší zdravotní pojišťovny.

Orientační výše příspěvků na očkování jednotlivých zdravotních pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111): až 500 Kč
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201): až 700 Kč
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205): až 1 000 Kč
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207): až 1 000 Kč
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211): až 2 000 Kč

Aktuální znění podmínek a pokyny pro čerpání příspěvků na očkování naleznete na webových stránkách Vaší zdravotní pojišťovny.

12. 3. 2024 Aktuality , , ,