Očkování

Vakcinace na míru

Nabízíme veškerá dostupná očkování vhodná v tuzemsku a přizpůsobená na míru pro konkrétní věkovou kategorii a pohlaví, přidružená onemocnění a chronicky užívanou medikaci.

Poskytujeme konzultační služby pro stanovení vhodné vakcinační strategie pro cesty do zahraničí včetně aplikace všech vakcín, s výjimkou očkování proti žluté zimnici.

Sestavíme očkovací kalendář na míru v závislosti na termínu odjezdu a délce pobytu.

Potvrzení a průkazy

Ke všem provedeným vakcinacím vystavíme na požádání tyto dokumnety:

  • Potvrzení o platném očkování nebo profylaxi
  • Mezinárodní očkovací průkaz

Uvedená potvrzení vystavujeme v angličtině s garancí korektního zápisu o všech provedených úkonech dle platných definic International Health Regulations.

Mezinárodní očkovací průkaz lze samozřejmě vystavit i v případě jiného pravidelného nebo doporučeného očkování.

Poradenská činnost

Provádíme poradenskou a konzultační činnost před výjezdem do zahraničí s individuálním výběrem a nastavením vhodné antimalarické prevence i s ohledem na případnou provozovanou sportovní aktivitu a roční období.

Poskytujeme detailní informace stran užívání antimalarik, aktuálních zdravotních rizik v cílových oblastech a základních zdravotních opatřeních v průběhu pobytu.

Vaccination or drug concept image with Coronavirus Covid-19 SARS-CoV-2 virus - panoramic banner
377Vakcinací za rok
64Vystavených průkazů
29Poskytnutých konzultací