Odborný garant

MUDr. Otomar Kušička
všeobecný praktický lékař
Lékař se specializovanou způsobilostí a licencí České lékařské komory v oboru urgentní medicína a všeobecné praktické lékařství pro dospělé s letitou praxí.
červenec 1997

Promoce

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové

květen 2000

Specializace

Anesteziologie a resuscitace

červen 2002

Specializace

Urgentní medicína

červenec 2008

Licence České lékařské komory

Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, lektora v lékařské praxi, odborného zástupce, poskytování poradenských služeb

prosinec 2012

Specializace

Všeobecné praktické lékařství pro dospělé

únor 2013

Licence České lékařské komory

Výkon soukromé lékařské praxe v oboru všeobecné praktické lékařství

2016 - 2017

Lékař letecké záchranné služby

Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy

říjen 2019

Licence České lékařské komory

Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení